Հասարակություն

Սանիտեքը էպիդեմիական իրավիճակ է ստեղծում Երևանում (տեսանյութ):


Սանիտեքը էպիդեմիական իրավիճակ է ստեղծում Երևանում, մինչդեռ Երևանի սանիտարակահամաճարակային կայանը քար լռություն է պահպանում.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕ Ր Ե Ն Ք Ը ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆՀոդված 55. Քաղաքապետի լիազորությունները քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառներում1. Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառներում քաղաքապետը իրականացնում է հետևյալ պարտադիր լիազորությունները.11) կազմակերպում է աղբահանությունը, քաղաքային նշանակության փողոցների, հրապարակների, այգիների և ընդհանուր օգտագործման այլ հասարակական վայրերի մաքրումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը.11.1) իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ.

Posted by Sona Aghekyan on Tuesday, July 23, 2019

Առնչվող Հոդվածներ