Պաշտոնական

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ:

Բնակության վայրի հասցեում փոփոխություն կատարվելու դեպքում (եթե փոխվում է բնակարանի կամ տան համարը, փողոցի, թաղամասի, համայնքի, բնակավայրի անվանումը) Հայաստանի Հանրապետության բնակիչը հաշվառման մասին նոր դիմում չի ներկայացնում: Իրավասու մարմնի կամ շահագրգիռ անձանց կողմից համապատասխան փոփոխությունը հիմնավորող փաստաթուղթը անձնագրային ծառայություն ներկայացնելիս բնակչության պետական ռեգիստրի բազայում կատարվում է փոփոխություն։
Եթե քաղաքացին ունի հին նմուշի անձնագիր, այն կարող է ներկայացնել անձնագրային ծառայություն, որպեսզի համապատասխան նշումների բաժնում հաշվառման կնիքով ամրագրվի փոփոխությունը։ Նույնականացման քարտի դեպքում փոփոխությունը կատարվում է էլեկտրոնային պահոցում։ Տվյալ դեպքում անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը կարող է ներկայացվել նաև այլ անձանց կողմից։
Լիազորված անձի կողմից դիմելու դեպքում լիազորագիրը կարող է լինել սովորական գրավոր ձևով. նոտարական վավերացումը պարտադիր չէ։ Գործողությունը կկատարվի տեղում, առանց գրավոր դիմում ներկայացնելու։
Ընդ որում, հասցեի փոփոխության դեպքում անձնագրում կնիքի փոփոխված չլինելը հիմք չէ անձին քվեարկությանը չթողնելու համար։

Առնչվող Հոդվածներ