Տնտեսական

Սերժ Սարգսյանի օրոք արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 82 տոկոսով:

Արդյունաբերական արտադրանքի աճին մեծապես նպաստել է տեղական արդյունաբերության մեջ գերակշիռ մասնաբաժին ունեցող մշակող արդյունաբերությունը։ Մասնավորապես, 2006 — 2017 թվականներին մշակող արդյունաբերության (առանց հիմնային մետաղների) արտադրանքի եւ արտահանման ծավալները զգալիորեն աճել են՝ համապատասխանաբար 2.8 եւ 3.9 անգամ։ Միաժամանակ, շուրջ 10 տոկոսով ավելացել է մշակող արդյունաբերության (առանց հիմնային մետաղների) ճյուղի արտահանման հարաբերությունը արդյունաբերական արտադրանքի նկատմամբ՝ 2017 թվականին կազմելով 36 տոկոս։

Առնչվող Հոդվածներ